Vereniging Aikikai Aikido Amsterdam

Informatie over onze vereniging en ons beleid

De vereniging Aikikai Aikido Amsterdam richt zich op de beoefening van Aikikai Aikido en de ondersteuning die daarvoor nodig is.

Het bestuur

Het bestuur van de vereniging zorgt voor het reilen en zeilen van de vereniging. Zij onderhoudt ook het contact met de koepel vereniging Yuwakai, waarbij wij aangesloten zijn.

Het bestuur wil voor alle leden aanspreekbaar zijn en staat open voor alle vragen, suggesties en ideeën. Het bestuur wordt gevormd door:

  • August Dragt - voorzitter
  • Pauline Suyl - penningmeester
  • Damien van der Bijl - algemeen bestuurslid

Je kunt contact met het bestuur opnemen via bestuur@aikido-amsterdam.nl.

Veiligheid

Wij willen graag dat iedereen met plezier kan trainen. Als een vereniging waar een zelfverdedigingskunst beoefend wordt en waar direct lichamelijk contact een onderdeel van uitmaakt, is veiligheid voor ons een belangrijk thema. Zowel in engere zin lichamelijke veiligheid en blessurepreventie als in bredere zin het creëren van een sociaal veilig klimaat. Wij werken daarom aan een breder preventief veiligheidsbeleid om (seksuele) intimidatie en ander ongewenst gedrag te voorkomen en respect en persoonlijke en lichamelijke integriteit centraal te stellen.

Om ongewenst gedrag, vermoedens of twijfel bespreekbaar te maken, hebben wij een:

Vertrouwenscontactpersoon voor de vereniging

  • Mia Dieters - vertrouwenscontactpersoon

Zij is het aanspreekpunt waar je terecht kunt met vragen over of die te maken hebben met grensoverschrijdend gedrag. Zij is er voor vragen die je niet makkelijk stelt, waarvan je je zorgen maakt of ze serieus genomen worden, bij twijfels of vermoedens waar je een luisterend oor voor zoekt.

Je kunt contact met haar opnemen via vcp@aikido-amsterdam.nl of haar vanzelfsprekend gewoon aanspreken.

In ontwikkeling omgangsregels en gedragscode

Hoewel wij in Aikido duidelijke omgangsregels hebben, waarin (lichamelijke) veiligheid en respect tegenover elkaar leidend zijn (zie dojo regels), werken wij aan het verder invulling geven aan een veilig trainingsklimaat.

Wij zijn bezig met de uitvoering en implementatie van:

  • Bewustwording risicofactoren en opstellen omgangsregels leden.
  • Gedragscode leraren

 

Aannamebeleid leraren

De leraren die in AIkikai Aikido Amsterdam lesgeven, hebben tenminste 1e dan en hebben een lerarenbevoegdheid of zijn van plan deze te halen. Zij trainen minstens 3 jaar in onze dojo of zijn bij ons bekend. 

Privacy

Op 25 mei 2018 wordt de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht. Deze wetgeving geeft personen meer rechten als het over de bescherming van hun persoonlijke gegevens gaat.

Je vindt in ons privacy beleid informatie over hoe wij met je persoonsgegevens omgaan en wat je rechten zijn.

 

Kamer van Koophandel: 34155590.

Oprichting: 22 april 2001.


Deze pagina delen


© Aikikai Aikido Amsterdam aaa@aikido-amsterdam.nl     Website door Creapolis Media

Menu