Aanmeldingsformulier

Vereniging Aikikai Aikido Amsterdam

Door het insturen van dit formulier bevestig ik1 dat ik lid word van de vereniging Aikikai Aikido Amsterdam2. Ik zal maandelijks het bedrag van het lidmaatschap overmaken op ING NL63 INGB 0007391547 ten name van Aikikai Aikido Amsterdam3. Ik ben ervan op de hoogte dat ik door lidmaatschap van de vereniging tevens aangesloten ben bij YuWaKai en Aikido Nederland4. Ik betaal eenmaal per jaar het bedrag van het lidmaatschap van YuWaKai en Aikido Nederland.

 tarieven  Aikido training - lidmaatschap Yuwakai

Je kunt in ons privacy beleid vinden hoe we met je gegevens omgaan.

1. Indien je dit formulier invoert voor een minderjarige of namens een ander, vul dan ook de gegevens onderaan de pagina in.                                    
2. Als datum waarop het lidmaatschap ingaat, geldt de datum waarop de e-mail met dit formulier is ontvangen.                                    
3. ING banknr.: NL63 INGB 0007391547 t.n.v. AAA, KNSM-Laan 300, 1019 LM Amsterdam, o.v.v. de betreffende maand en naam.                                    
4. Zie achtergrondinformatie onderaan dit formulier.

Voornaam Achternaam
Geboortedatum M / V
Straat
Postcode
Plaats
Telefoon
E-mail

Graad
Datum graad

Voornaam Achternaam
Geboortedatum M / V
Relatie tot het lid
Straat
Postcode
Plaats
Telefoon
E-mail


Achtergrondinformatie

Aikikai Aikido Amsterdam is een vereniging. Door je te registreren als leerling in de dojo geef je te kennen lid te worden van de vereniging. Je accepteert daarmee dat je contributie betaalt aan de vereniging. AAA is aangesloten bij YuWaKai, een overkoepelende vereniging van verschillende Aikido-dojos die erkend is door het hoofdkwartier van Aikikai-Aikido in Japan. Als lid van AAA ben je automatisch ook lid van YuWaKai en heb je recht op toegang tot stages, registratie van examens, erkende dan-examens. Bovendien is YuWaKai aangesloten bij Aikido Nederland, de overkoepelende landelijke organisatie voor Aikido, die is aangesloten bij de NSF en erkend door het Ministerie van VWS. In je lidmaatschap van YuWaKai is een bedrag opgenomen voor het lidmaatschap van Aikido Nederland. Als lid van Aikido Nederland val je onder een collectieve verzekering en heb je toegang tot de stages die AN organiseert. Bovendien zijn de leraren van YuWaKai erkend door AN, NSF en het Ministerie van VWS. Als lid heb je toegang tot de lerarenopleiding van AN.


Deze pagina delen


© Aikikai Aikido Amsterdam aaa@aikido-amsterdam.nl     Website door Creapolis Media

Menu